Keresés
OK

szeptember

2018. 09. 19. Vilhelmina

Ke Sze Csü Szo Va
2018. 09. 01. (Szombat)
1
2018. 09. 02. (Vasárnap)
2
2018. 09. 03. (Hétfő)
3
2018. 09. 04. (Kedd)
4
2018. 09. 05. (Szerda)
5
2018. 09. 06. (Csütörtök)
6
2018. 09. 07. (Péntek)
7
2018. 09. 08. (Szombat)
8
2018. 09. 09. (Vasárnap)
9
2018. 09. 10. (Hétfő)
10
2018. 09. 11. (Kedd)
11
2018. 09. 12. (Szerda)
12
2018. 09. 13. (Csütörtök)
13
2018. 09. 14. (Péntek)
14
2018. 09. 15. (Szombat)
15
2018. 09. 16. (Vasárnap)
16
2018. 09. 17. (Hétfő)
17
2018. 09. 18. (Kedd)
18
2018. 09. 19. (Szerda)
19
2018. 09. 20. (Csütörtök)
20
2018. 09. 21. (Péntek)
21
2018. 09. 22. (Szombat)
22
2018. 09. 23. (Vasárnap)
23
2018. 09. 24. (Hétfő)
24
2018. 09. 25. (Kedd)
25
2018. 09. 26. (Szerda)
26
2018. 09. 27. (Csütörtök)
27
2018. 09. 28. (Péntek)
28
2018. 09. 29. (Szombat)
29
2018. 09. 30. (Vasárnap)
30
Tavaszi és nyári programok 2018
Tavaszi és nyári programjaink
Tavaszváró túra a Gerecsében
Évnyitó korcsolyázás a befagyott Balatonon 2017
Az FTK a Rovartani Társaságban
Az FTK a Kutatók Éjszakáján
Természettudós társasjáték és Kutatóakadémia
Eötvös Természettudományos Tábor
2016 tavasz és nyár
Allergiás vagy a parlagfűre?

A Klubról

A     Fiatalok Természetismereti Klubja

a Magyar Biológiai Társaság Ifjúsági Szakosztálya a Magyar Természettudományi Múzeum támogatásával működik az 1979 decemberi alapítást követően 1980 óta.

klubvezető: Herényi Márton
klubvezető-helyettes: Mecsnóber Melinda
titkár: Soltész-Katona Eszter

A Klub tagjainak lehetőségük van:


– alapvető természettudományos ismeretek elsajátítására
– kutatásba való bekapcsolódásra
– tehetőségük, alkotóképességük sokirányú kibontakoztatására
– a természettudományokon kívül egyéb humán értékek megismerésére és elsajátítására
– szakmai kapcsolatok kiépítésére, ismerkedésre, barátkozásra itthon és külföldön

Programjainkra mindenkit szeretettel várunk,

  • aki természettudományos ismereteit szeretné gyarapítani,
  • aki közelebbi ismeretséget szeretne kialakítani az őt körülvevő élővilággal,
  • aki szívesen tenne valamit a természet védelme érdekében,
  • aki szeretne természettudományos kutatásokba bekapcsolódni, esetleg saját kutatást végezni, és ehhez segítségre volna szüksége, vagy
  • aki egyszerűen csak szeretne jó hangulatú, érdekes programokon részt venni, vidám társaságban.

Képek korábbi programokról: ITT.

Az FTK története, célkitűzései


A Klub főleg középiskolásokból és egyetemistákból álló, öntevékeny csoportként jött létre, és ma is ebben a formában működik. Küldetése egy tenni akaró és tudatosan cselekvő közösség létrehozása azzal a céllal, hogy jó hangulatú programokkal, példamutatással a fiatalok ismereteit gyarapítsa, és ezzel szemléletüket a világ értékként való megóvása felé fordítsa. A középpontban a saját élményeken alapuló, tetteken keresztüli tanulás áll, amely lehetővé teszi a természettel való szoros kapcsolat építését és a természet iránt érzett felelős magatartás kialakítását.

1979-ben alapították a Magyar Biológiai Társaság (MBT) és a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) munkatársai azzal a céllal, hogy a természettudományok iránt érdeklődő fiataloknak iskolán kívüli programokat ajánljanak és biztosítsák a „szakma” utánpótlását. A Klub működését 1980-ban kezdte meg, előadóülések, kirándulások szervezésével. Első vezetője Agócsy Pál volt, aki akkor az MTM csigagyűjteményében dolgozott. Munkáját a középiskolás tagságból választott vezetőség segítette, így a tudomány művelésén túl a fiatalok az önszerveződést is gyakorolhatták, jártasságot szerezhettek egy-egy előadóülés levezetésében, a „nagy emberekkel” folytatott beszélgetések protokolljában, és lehetőséget kaptak, hogy vágyaikat szakmai segítséggel valósíthassák meg. Az előadóüléseket az akkor még a Nemzeti Múzeumban kiállító Természettudományi Múzeum biztosította havi egy alkalommal. A tagság rohamosan nőtt, és a Múzeum munkatársai közül is lelkes, fiatal kutatók kapcsolódtak be a Klub programjaiba. Előadásokat tartottak, kirándulásokon, táborokban adták át tudásukat elméletben és gyakorlatban. A tagok önálló témákat dolgoztak ki, és sokan közülük ma már egyetemeken, kutatóintézetekben folytatják a természet megismerését, tudásuk átadását. Az új helyszínre költözött Múzeumot az FTK is követte. A Klub jelenleg az MTM Ludovika téri épületében kap otthont.

Az FTK vezetői között volt Vásárhelyi Tamás, az MTM szipókásrovar-gyűjteményének munkatársa, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület egyik alapítója, Korsós Zoltán, az MTM százlábúgyűjteményének munkatársa, Csorba Gábor, az MTM emlősgyűjteményének munkatársa és rövid ideig Főzy István, az MTM Őslénytárának kutatója, a Közművelődési Osztály volt vezetője.

A Klubhoz az 1980-as évek végén csatlakozott a Déri Andrea vezette Terepbiológus Csoport, amely terepi programjaival, diákokkal végzett kutatási témákkal gazdagította a programok kínálatát. Innen került ki a Klub első, Múzeumtól független klubvezetője, Rogovszky Zoltán. Irányítása alatt nagyobb hangsúlyt kaptak a terepi és kutatási programok és kiscsoportos foglalkozások is beindultak. Tőle 2010 őszén vette át a jelenlegi páros, Herényi Márton és Mecsnóber Melinda, a Klub vezetését. A szervezet működése során részt vett környezetvédelmi akciókon, fő elindítói és módszertani adaptálói között volt a magyarországi folyófigyelő hálózatnak, környezeti nevelés munkacsoportja változatos témákban példaértékű foglalkozásokat, terepgyakorlatokat dolgozott ki iskolák és más csoportok számára is. 1992-ben munkájuk elismeréseképpen PRO NATURA díjjal tüntették ki.


A Klub tevékenységében az utóbbi évektől jelentős szerepet töltöttek be különböző kutatási témák. Egyszerű, középiskolások számára is jól használható módszerekkel dolgozunk a kidolgozástól a kivitelezésen át az eredmények kiértékeléséig. Ennek célja, hogy megismertessük a terepmunka módszereit, és saját élményeken alapuló tudáshoz juttassuk a résztvevőket, valamint a kutatás során szerzett ismereteket átadjuk az azt felhasználók, például a természetvédelem, számára. Emellett az előadóülések, a kirándulások, a természettudományos önképzés, a fiatalság hozzásegítése valami olyanhoz, amit az iskolai oktatás nem adhat meg, az FTK máig élő jellegzetessége maradt.

Bejelentkezés Regisztráció A Klubról Jelentkezz tagnak! Letöltések Menürendszer Aloldalak listája Támogatók Kijelentkezés Ideart Az oldal 109.715938568 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég