Keresés
OK

március

2019. 03. 26. Emánuel

Ke Sze Csü Szo Va
2019. 03. 01. (Péntek)
1
2019. 03. 02. (Szombat)
2
2019. 03. 03. (Vasárnap)
3
2019. 03. 04. (Hétfő)
4
2019. 03. 05. (Kedd)
5
2019. 03. 06. (Szerda)
6
2019. 03. 07. (Csütörtök)
7
2019. 03. 08. (Péntek)
8
2019. 03. 09. (Szombat)
9
2019. 03. 10. (Vasárnap)
10
2019. 03. 11. (Hétfő)
11
2019. 03. 12. (Kedd)
12
2019. 03. 13. (Szerda)
13
2019. 03. 14. (Csütörtök)
14
2019. 03. 15. (Péntek) 1848-49-es forradalom és szabadságharc
15
2019. 03. 16. (Szombat)
16
2019. 03. 17. (Vasárnap)
17
2019. 03. 18. (Hétfő)
18
2019. 03. 19. (Kedd)
19
2019. 03. 20. (Szerda)
20
2019. 03. 21. (Csütörtök)
21
2019. 03. 22. (Péntek)
22
2019. 03. 23. (Szombat)
23
2019. 03. 24. (Vasárnap)
24
2019. 03. 25. (Hétfő)
25
2019. 03. 26. (Kedd)
26
2019. 03. 27. (Szerda)
27
2019. 03. 28. (Csütörtök)
28
2019. 03. 29. (Péntek)
29
2019. 03. 30. (Szombat)
30
2019. 03. 31. (Vasárnap)
31
Tavaszi és nyári programok 2018
Tavaszi és nyári programjaink
Tavaszváró túra a Gerecsében
Évnyitó korcsolyázás a befagyott Balatonon 2017
Az FTK a Rovartani Társaságban
Az FTK a Kutatók Éjszakáján
Természettudós társasjáték és Kutatóakadémia
Eötvös Természettudományos Tábor
2016 tavasz és nyár
Allergiás vagy a parlagfűre?

A Klubról

A     Fiatalok Természetismereti Klubja

a Magyar Biológiai Társaság Ifjúsági Szakosztálya a Magyar Természettudományi Múzeum támogatásával működik az 1979 decemberi alapítást követően 1980 óta.

klubvezető: Herényi Márton
klubvezető-helyettes: Mecsnóber Melinda
titkár: Soltész-Katona Eszter

A Klub tagjainak lehetőségük van:


– alapvető természettudományos ismeretek elsajátítására
– kutatásba való bekapcsolódásra
– tehetőségük, alkotóképességük sokirányú kibontakoztatására
– a természettudományokon kívül egyéb humán értékek megismerésére és elsajátítására
– szakmai kapcsolatok kiépítésére, ismerkedésre, barátkozásra itthon és külföldön

Programjainkra mindenkit szeretettel várunk,

  • aki természettudományos ismereteit szeretné gyarapítani,
  • aki közelebbi ismeretséget szeretne kialakítani az őt körülvevő élővilággal,
  • aki szívesen tenne valamit a természet védelme érdekében,
  • aki szeretne természettudományos kutatásokba bekapcsolódni, esetleg saját kutatást végezni, és ehhez segítségre volna szüksége, vagy
  • aki egyszerűen csak szeretne jó hangulatú, érdekes programokon részt venni, vidám társaságban.

Képek korábbi programokról: ITT.

Az FTK története, célkitűzései


A Klub főleg középiskolásokból és egyetemistákból álló, öntevékeny csoportként jött létre, és ma is ebben a formában működik. Küldetése egy tenni akaró és tudatosan cselekvő közösség létrehozása azzal a céllal, hogy jó hangulatú programokkal, példamutatással a fiatalok ismereteit gyarapítsa, és ezzel szemléletüket a világ értékként való megóvása felé fordítsa. A középpontban a saját élményeken alapuló, tetteken keresztüli tanulás áll, amely lehetővé teszi a természettel való szoros kapcsolat építését és a természet iránt érzett felelős magatartás kialakítását.

1979-ben alapították a Magyar Biológiai Társaság (MBT) és a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) munkatársai azzal a céllal, hogy a természettudományok iránt érdeklődő fiataloknak iskolán kívüli programokat ajánljanak és biztosítsák a „szakma” utánpótlását. A Klub működését 1980-ban kezdte meg, előadóülések, kirándulások szervezésével. Első vezetője Agócsy Pál volt, aki akkor az MTM csigagyűjteményében dolgozott. Munkáját a középiskolás tagságból választott vezetőség segítette, így a tudomány művelésén túl a fiatalok az önszerveződést is gyakorolhatták, jártasságot szerezhettek egy-egy előadóülés levezetésében, a „nagy emberekkel” folytatott beszélgetések protokolljában, és lehetőséget kaptak, hogy vágyaikat szakmai segítséggel valósíthassák meg. Az előadóüléseket az akkor még a Nemzeti Múzeumban kiállító Természettudományi Múzeum biztosította havi egy alkalommal. A tagság rohamosan nőtt, és a Múzeum munkatársai közül is lelkes, fiatal kutatók kapcsolódtak be a Klub programjaiba. Előadásokat tartottak, kirándulásokon, táborokban adták át tudásukat elméletben és gyakorlatban. A tagok önálló témákat dolgoztak ki, és sokan közülük ma már egyetemeken, kutatóintézetekben folytatják a természet megismerését, tudásuk átadását. Az új helyszínre költözött Múzeumot az FTK is követte. A Klub jelenleg az MTM Ludovika téri épületében kap otthont.

Az FTK vezetői között volt Vásárhelyi Tamás, az MTM szipókásrovar-gyűjteményének munkatársa, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület egyik alapítója, Korsós Zoltán, az MTM százlábúgyűjteményének munkatársa, Csorba Gábor, az MTM emlősgyűjteményének munkatársa és rövid ideig Főzy István, az MTM Őslénytárának kutatója, a Közművelődési Osztály volt vezetője.

A Klubhoz az 1980-as évek végén csatlakozott a Déri Andrea vezette Terepbiológus Csoport, amely terepi programjaival, diákokkal végzett kutatási témákkal gazdagította a programok kínálatát. Innen került ki a Klub első, Múzeumtól független klubvezetője, Rogovszky Zoltán. Irányítása alatt nagyobb hangsúlyt kaptak a terepi és kutatási programok és kiscsoportos foglalkozások is beindultak. Tőle 2010 őszén vette át a jelenlegi páros, Herényi Márton és Mecsnóber Melinda, a Klub vezetését. A szervezet működése során részt vett környezetvédelmi akciókon, fő elindítói és módszertani adaptálói között volt a magyarországi folyófigyelő hálózatnak, környezeti nevelés munkacsoportja változatos témákban példaértékű foglalkozásokat, terepgyakorlatokat dolgozott ki iskolák és más csoportok számára is. 1992-ben munkájuk elismeréseképpen PRO NATURA díjjal tüntették ki.


A Klub tevékenységében az utóbbi évektől jelentős szerepet töltöttek be különböző kutatási témák. Egyszerű, középiskolások számára is jól használható módszerekkel dolgozunk a kidolgozástól a kivitelezésen át az eredmények kiértékeléséig. Ennek célja, hogy megismertessük a terepmunka módszereit, és saját élményeken alapuló tudáshoz juttassuk a résztvevőket, valamint a kutatás során szerzett ismereteket átadjuk az azt felhasználók, például a természetvédelem, számára. Emellett az előadóülések, a kirándulások, a természettudományos önképzés, a fiatalság hozzásegítése valami olyanhoz, amit az iskolai oktatás nem adhat meg, az FTK máig élő jellegzetessége maradt.

Bejelentkezés Regisztráció A Klubról Jelentkezz tagnak! Letöltések Menürendszer Támogatók Aloldalak listája Kijelentkezés Ideart Az oldal 124.617099762 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég